Copyright 2024 - Związek Szkół i Przedszkoli Waldorfskich w Polsce

Podyplomowe Studium Edukacji Niezależnej

Jeżeli poszukujecie Państwo głębszych inspiracji i pomysłów do pracy z dziećmi oraz chcecie rozwijać twórcze podejście do nauczania i wychowania, to zapraszamy na 2-letnie Podyplomowe Studium Edukacji Niezależnej na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych. Studia te organizowane są przez Związek Szkół i Przedszkoli Waldorfskich w Polsce przy współpracy z Uniwersytetem Warszawskim.

Informacje o naborze i programie PSEN można znaleźć na stronie ISNS: http://www.isns.uw.edu.pl/
Szczegółowe informacje o studiach można uzyskać także telefonicznie lub mailowo:

Beata Borkowska, Katarzyna Cieplińska e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Edyta Gruza(sekretariat)  tel. 22 826 61 75 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Proponujemy Państwu studia w zakresie pedagogiki waldorfskiej na kierunku pedagogiki szkolnej lub przedszkolnej i zdobycie umiejętności potrzebnych do pracy nie tylko w placówkach waldorfskich. Pedagogika waldorfska należy do nurtu europejskiej pedagogiki reformy żywiołowo rozwijającej się na początku XX wieku. Jako jedna z nielicznych zdała egzamin czasu i obecnie znana jest na wszystkich kontynentach.
W duchu jej idei pracuje dziś ponad 1000 szkół, ponad 1600 przedszkoli i około 450 placówek pedagogiki leczniczej na całym świecie. Coraz liczniejsze są też przedszkola i szkoły wykorzystujące niektóre jej elementy. Pedagogika waldorfska wyróżnia się między innymi:

- antropologicznymi podstawami sformułowanymi przez Rudolfa Steinera,

- podejściem do wychowania jako sztuki (określana jest jako sztuka wychowania),

- rozwijaniem i ćwiczeniem u dzieci w równym stopniu umiejętności intelektualnych, oraz artystycznych i praktycznych, dostosowaniem metod, treści i programu nauczania do zmieniających się z wiekiem potrzeb rozwojowych dziecka,

- unikalnym podejściem do kwestii odpowiedzialności i sposobu pracy nauczycieli (np. kolegialne zarządzanie szkołą), zintegrowanym nastawieniem ekologicznym.

Program studiów obejmuje wykłady z psychologicznych podstaw edukacji, antropologii, metodyki i dydaktyki nauczania w szkole podstawowej oraz równolegle metodyki prowadzenia zajęć w przedszkolu. Ponadto oferujemy dwie dwutygodniowe praktyki pedagogiczne w szkołach i przedszkolach za granicą oraz bogaty wachlarz zajęć artystycznych: zajęcia muzyczne (śpiew, gra na flecie i harfie dziecięcej), eurytmię - sztukę ruchu, malowanie, rysowanie form, modelowanie w glinie, sztukę słowa (recytacje, opowiadanie, inscenizacje), teatrzyk lalkowy dla nauczycielek przedszkola. Wykłady i zajęcia prowadzone są przez wykładowców i doświadczonych nauczycieli z kraju i z zagranicy. Podyplomowe Studia Edukacji Niezależnej trwają dwa lata (4 semestry). Zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym raz w miesiącu ( od piątku po południu do niedzieli w południe), od października do czerwca w Warszawie ( w sumie 8 zjazdów rocznie); istnieje możliwość noclegów. Praktyki zagraniczne odbywają się od połowy stycznia do połowy lutego (w trakcie trwania ferii zimowych). Na zakończenie każdego roku, w pierwszej połowie lipca, organizowany jest tygodniowy intensywny kurs letni. Zjazdy te są dodatkowo płatne. Organizacją zjazdów letnich zajmuje się Związek Szkół i Przedszkoli Waldorfskich w Polsce (pozyskując dotacje od zagranicznych organizacji wspierających rozwój pedagogiki waldorfskiej na świecie), dlatego opłata studentów za ten zjazd jest wnoszona na konto bankowe Związku.
O przyjęcie na Studia mogą ubiegać się wszyscy absolwenci studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) zainteresowani edukacją niezależną, pedagogiką waldorfską, osoby poszukujące inspiracji i pomysłów do pracy z dziećmi oraz twórczego podejścia do nauczania i wychowania. Konieczna jest znajomość języka niemieckiego lub angielskiego ze względu na odbywanie praktyk zagranicznych i możliwość korzystania z licznych publikacji. Absolwent Studiów posiada wiedzę oraz praktyczne umiejętności, dzięki czemu staje się kompetentnym dydaktykiem w zakresie pracy przedszkola/szkoły waldorfskiej lub innych placówek szeroko rozumianej edukacji niezależnej.

Osobom, które chciałyby dowiedzieć się czegoś więcej o pedagogice waldorfskiej polecamy między innymi publikacje z serii "Pedagogika waldorfska" Oficyny Wydawniczej "Impuls" w Krakowie

http://www.impulsoficyna.com.pl/

i następujące pozycje wprowadzające w jej tematykę, dostępne głównie w bibliotekach i placówkach waldorfskich:

-Ch. Lindenberg "Szkoła bez lęku", wyd. Jacek Santorski & Co, Warszawa 1993

-F. Edmunds "Pedagogika Rudolfa Steinera - szkoły waldorfskie na świecie i w Polsce", wyd. Spektrum, Warszawa 1996

-B.C.J. Lievegoed "Fazy rozwoju dziecka", wyd. Akademia, Toruń 1993

-Helmut von Kügelgen, "O przedszkolach waldorfskich", wyd. Pryzmat, Olsztyn1991

-F. Jaffke "Zabawa i praca w przedszkolu waldorfskim", wyd. Spectrum, Warszawa 1992

-F. Jaffke "Święta przez cały rok", wyd. Genesis 1995

-Karolina von Heydebrand "O duszy dziecka", wyd. Spektrum, Warszawa 2006.

Warto też odwiedzić strony:

www.waldorfanswers.org

www.iao-waldorf.de
www.waldorfschule.info

www.waldorfkindergarten.org

www.steinerwaldorf.org.uk

Współorganizatorem Podyplomowego Studium Edukacji Niezależnej jest Związek Szkół i Przedszkoli Waldorfskich w Polsce, który zaprasza do zapoznania się ze szkołami i przedszkolami waldorfskimi w Warszawie, Krakowie, Bielsku-Białej, Olsztynie, Poznaniu oraz publikacjami dostępnymi w tych placówkach. Naprawdę warto poznać pedagogikę waldorfską.

Serdecznie zapraszamy!

f t g m