Copyright 2024 - Finpari - Związek Szkół i Przedszkoli Waldorfskich w Polsce

Podyplomowe Studia Edukacji Niezależnej

Już od czerwca trwają zapisy na Podyplomowe Studia Pedagogiki Waldorfskiej. Poniżej znajdziecie krótki opis studiów oraz link do strony Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie można się zapisać. Serdecznie zapraszamy :)

Podyplomowe Studia Edukacji Niezależnej powstały na Uniwersytecie Warszawskim w 1992 roku jako odpowiedź na zainteresowanie nurtem pedagogiki Rudolfa Steinera, znanym obecnie na całym świecie.

Podyplomowe Studia Edukacji Niezależnej są atrakcyjną ofertą dla osób

zainteresowanych problematyką w szczególności dla nauczycieli przedszkoli i szkół waldorfskich. Placówki waldorfskie cieszą się w Polsce szerokim uznaniem ze względu na unikalną metodykę pracy i zindywidualizowane podejście do dziecka. Celem studiów jest wypracowanie umiejętności i twórczego potencjału, który z powodzeniem można będzie wykorzystać zarówno w placówkach waldorfskich, jak i w innych (w tym państwowych i prywatnych).

Kandydaci

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się wszyscy absolwenci studiów wyższych (pierwszego i drugiego stopnia) zainteresowani edukacją niezależną, pedagogiką waldorfską, poszukujący inspiracji i pomysłów do pracy z dziećmi oraz twórczego podejścia do nauczania i wychowania.

Opis studiów

Program studiów

Program studiów obejmuje 596 godzin (w tym 476 godzin teorii i warsztatów oraz 120

godzin praktyk, łącznie 120 punktów ECTS) i podzielony jest na 6 modułów

tematycznych:

1. Stosowane nauki społeczne wobec jednostki (wiodące przedmioty:

Interdyscyplinarne podejście do człowieka; Psychofizyczne aspekty rozwoju

człowieka; Rodzina jako środowisko socjalizacyjne; Antropologia w służbie

pedagogiki)

2. Psychospołeczne aspekty pracy z dzieckiem (wiodące przedmioty: Edukacja wspierana pracą nad rozwojem sensorycznym; Analiza procesów rządzących rozwojem dziecka)

3. Metodyka i dydaktyka ogólna (wiodące przedmioty: Przygotowanie do samodzielnej pracy metodycznej; Seminarium dyplomowe)

4. Metodyka i dydaktyka szczegółowa (wiodące przedmioty: Szkoła i kształcenie w pedagogice waldorfskiej; Metodyka szczegółowa pracy w przedszkolu waldorfskim; Metodyka szczegółowa pracy w szkole waldorfskiej)

5. Zajęcia warsztatowe (wiodące przedmioty: Modelowanie w glinie; Sztuka słowa; Eurytmia)

6. Praktyki w placówkach waldorfskich

Wykładowcy

Wśród wykładowców są pracownicy Uniwersytetu: prof. dr hab. Anna Kwak; prof. dr hab. Elżbieta Zakrzewska – Manterys; dr hab. Wojciech Pawlik, prof.UW; dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak; dr hab. Mariola Bieńko oraz specjaliści i praktycy (polscy i zagraniczni) pedagogiki waldorfskiej m.in. B. Goldmann, Ch. Johansenn, P. Lutzker, Claus-Peter Roh, M. Zech, B. Borkowska, K. Cieplińska, L. Michałowicz; A. Winiarczyk.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny – zjazdy (raz w miesiącu) piątek – niedziela oraz zjazd letni w Cieszynie 10 dni (początek lipca) na zakończenie każdego roku akademickiego

Zaliczenia

Zaliczenie przedmiotów odbywa się na podstawie indywidualnego i/lub grupowego wykonania zadań, prac, prezentacji i projektów oraz aktywnego udziału w zajęciach (dyskusji, pracy w grupach).

Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest

zaliczenie wszystkich przedmiotów w ramach modułów, przy minimum 80%

obecności i w konsekwencji uzyskanie 120 punktów ECTS oraz obrona pracy

dyplomowej.

Absolwenci

Absolwent studiów posiada wiedzę oraz praktyczne umiejętności dzięki czemu staje się kompetentnym dydaktykiem w zakresie pracy przedszkola/szkoły waldorfskiej lub innych placówek szeroko rozumianej edukacji niezależnej.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Podanie, życiorys, dyplom ukończenia studiów wyższych, 2 zdjęcia.

Opis rekrutacji

Analiza dokumentów zgłoszeniowych. W przypadku dużej liczby zgłoszeń

pierwszeństwo mają nauczyciele pracujący w placówkach waldorfskich

Czesne

6 600 PLN

 

Link do opisu studiów

Stanowisko przedszkoli waldorfskich wobec mediów

Szanowni Państwo: Rodzice, Nauczyciele, Opiekunowie dzieci przedszkolnych,

obecna światowa sytuacja, jest trudna dla wszystkich, zarówno dla nas dorosłych, jak i dzieci. Konieczność pracy z domu połączona z równoczesnym sprawowaniem opieki nad dziećmi stawia przed nami wyzwanie jak połączyć te dwa, pozornie wykluczające się zadania.

Dla wielu osób odpowiedź przynosi wykorzystanie mediów i ich bogatej, wciąż rosnącej oferty skierowanej do małych dzieci. Jednak w czasach, kiedy media są już mocno obecne w codzienności dziecka, musimy z rozwagą operować narzędziami jakie daje nam technologia, gdyż możliwości radzenia sobie z oddziaływaniem mediów są u dzieci przedszkolnych znacznie niższe, niż u dzieci szkolnych. W związku z tym, zgodnie z posiadanym doświaczeniem i wiedzą na temat zdrowego rozwoju małego dziecka, badaniami naukowców oraz zaleceniami mentorów pedagogiki waldorfskiej (m.in. Ch. Wiechert1), pragniemy zwrócić Państwa uwagę na długofalowe negatywne konsekwencje korzystania przez dzieci z urządzeń wysokiej technologii takich jak komputery, tablety i smartfony.

Poniżej wyjaśniamy dlaczego przedszkola waldorfskie nie proponują i nie prowadzą zajęć z dziećmi on-line, ani nie przygotowują dla nich żadnych materiałów w wersji elektronicznej.

Nasze doświadczenia jako pedagogów i rodziców mówią nam, iż kontakt z mediami zdecydowanie negatywnie wpływa na większość dzieci przedszkolnych (natężenie tego wpływu zależy od długości i częstotliwości oglądania oraz indywidualnych predyspozycji), powodując m. in.: niższe umiejętności w koncentracji uwagi, większą męczliwość, powierzchowność w działaniu i odkrywaniu świata, niską uważność, niższą kreatywność, bardziej schematyczną zabawę, mniej tematów do zabawy, większą sztywność myślową, większy chaos, pobudliwość psycho-ruchową, monotematyczność, trudności w rozwoju rysunku, słabszą autoregulację. Badacze dodają również: problemy z nadwagą, wzrokiem, rozwojem ruchowym, słabszy zasób słownictwa i słabszą gotowość szkolną, niższe umiejętności poznawcze i społeczno – emocjonalne, trudności w przetwarzaniu sensorycznym, podatność na nałogi, ADD.

Dzieci, które mają możliowść swobodnej zabawy rozwijają niekończące się bogactwo pomysłów na zastosowanie najprostszych materiałów, są właściwie zdolne do zabawy wszędzie i wszystkim, a ich fantazja stale podsyła im nowe pomysły i tematy do zabawy, będąc zalążkiem twórczego myślenia w przyszłości.

Na temat negatywnego wpływu mediów na rozwój dziecka wypowiadają się również światowe organizacje, takie jak np. WHO, czy Amerykańskie Stowarzyszenie Pediatrów2.

Korzystanie z mediów przez dzieci w wieku przedszkolnym ma też konsekwencje zdrowotne, w tym potwierdzony, negatywny wpływ na jakość i długość snu, który jest jednym z filarów zdrowego rozwoju każdego dziecka (zwłaszcza ogladanie bajek, czy jakikolwiek kontakt z ekranem przed zaśnięciem)3

Zdaniem naukowców:

1. Nadmierny kontakt z mediami jest przyczyną zaburzeń rozwoju, w tym rozwoju poznawczego4.
2. Nadmierny kontakt z mediami zaburza u dzieci przebieg procesu mielinizacji mózgu, poprzez nadmierne stymulowanie w szczególności jego prawej półkuli, wrażliwej na obraz, dźwięk czy barwy a odpowiedzialnej także za bezkrytyczne przyjmowanie prezentowanych treści5.
3. Kontakt z przekazem audiowizualnym prowadzi do zaburzeń koncentracji uwagi.
4. Odbiór przekazu audiowizualnego uruchamia fale mózgowe alfa, które wskazują na stan braku skupienia organizmu, bierność i utratę uwagi6.
5. Powołane rozwojowo do ruchu, zastygłe przed ekranem dziecko jest w zupełnym zastoju motorycznym.
6. Oglądanie telewizji, korzystanie z telefonu, czy tabletu ma znaczący wpływ na zdolności przetwarzania sensorycznego u dzieci. W przypadku dzieci tempo zmieniających się informacji audiowizualnych przekracza próg ich możliwości, co prowadzi do przeciążenia układu sensorycznego i w konsekwencji często powoduje: wahania nastroju, niepokój psycho-ruchowy, nerwowość, krzyki, rozdrażnienie, nadmierną ruchliwość, nieumiejętność znalezienia sobie zajęcia, trudność z podjęciem sensownego, celowego działania, chaos.

Jako osoby wspierające małe dzieci musimy pamiętać, że praca z dzieckiem jest procesem wspierania jego rozwoju opartym o relację, a tę buduje się przede wszystkim w bezpośrednim, fizycznym, realnym kontakcie. Kontakt z dzieckiem jest nie do zastąpienia przez komunikację on-line.

Małe dziecko żyje w chwili obecnej, tu i teraz, ciesząc się tym co aktualnie spotyka na swojej drodze. Wierzymy, że na codzień budujemy zdrowe i prawdziwe relacje z naszymi podopiecznymi, które są również trwałe. Nie ma zatem konieczności, by wyrywać dzieci z ich realnego świata i zapraszać do wirtualnych spotkań, które nie są w stanie zaspokoić potrzeby bycia w relacji. Dziecko znajduje oparcie w rodzicu, dbamy zatem o rodziców pomagając im w znalezieniu odpowiednich działań na ten czas, w zbudowaniu rytmu nowej codzienności, wspierając ich metodycznie, duchowo i mentalnie.

Pedagogika waldorfska promuje odpowiedzialne podejście do tematu mediów, nie kwestionując możliwości zastosowania technologii w edukacji, zwracając jednak uwagę na warunek jakim jest dojrzałość do mediów7, której podstawy leżą kolejno w:
− integracji kompetencji sensorycznych i motorycznych – dobrze rozwiniętych umiejętnościach motorycznych i zmysłowych oraz świadomości swoich kompetencji;
− umiejętności komunikowania się;
− umiejętności działania, tworzenia;
− umiejętności odbierania: dokładnego patrzenia i słuchania ze zrozumieniem i wyciągania wniosków;
− umiejętności krytycznego myślenia.

Podstawa tej dojrzałości leży we wczesnym dzieciństwie. Dbanie o realizację podstawowych potrzeb i praw rozwojowych małych dzieci, którymi są: swobodny ruch, zabawa, kontakt i relacja z innymi osobami, kontakt z naturą, bezpieczeństwo i zdrowie, jest naszym podstawowym zadaniem.


op. tekstu Anna Andrykowska i Maciej Mrozowski

– Fundacja Q’Naturze

 


Przypisy:
1. https://www.goetheanum-paedagogik.ch/homeschooling/25/03/2020-christof-wiechert

2. https://www.who.int/ ; https://www.aap.org/

3. Lista publikacji na temat znaczenia dziecięcego snu: https://www.iaswece.org/waldorf-early-childhood-education/birth-to-three/resources-on-sleep/ oraz Garrison M.M., Liekweg K., Christakis D.A., Media Use and Child Sleep: The Impact of Content, Timing, and Environment, Pediatrics, 128(1):29-35., 2011 Fuller C., Lehman E., Novick M.B., Bedtime Use of Technology and Associated Sleep Problems in Children, Global Pediatric Health, 4, 1-8, 2017.

4. Dr Małgorzata Chojak, UMCS, Nadmierny kontakt z mediami jako przyczyna zaburzeń rozwoju poznawczego dzieci kończących wychowanie przedszkolne – raport z badań.

5. M. Large, Zdrowe dzieciństwo bez telewizora I komputera, 2006.

6. R. Patzlaff Zastygłe spojrzenie: fizjologiczne skutki patrzenia na ekran a rozwój dziecka. Kraków, 2008. 7. E. Hübner: Anthropologische Medienerziehung, Frankfurt/M. 2005. https://www.erziehungskunst.de/artikel/medienmuendig-statt-mediensuechtig/

Z ODWAGĄ PATRZEĆ W PRZYSZŁOŚĆ. I DZIAŁAĆ.

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy!
„Z odwagą patrzeć w przyszłość. I działać.”

Człowiekowi, który uważnie obserwuje dziś świat, nie umknie wzrastające w nim

napięcie. Na alarm biją lekarze, psycholodzy, socjolodzy, ekolodzy… Wskazują na
rosnące zagrożenia, nabrzmiewające konflikty. Skala problemów jest ogromna. I trudno
jest w ich obliczu z ufnością spoglądać w przyszłość. Trzeba do tego odwagi.
Kolejny raz chcemy spotkać się z Wami w tym szczególnym, michaelowym czasie.
Z myślą, że tym spotkaniem i wspólną pracą dodać sobie możemy wzajemnie odwagi. Do
patrzenia w przyszłość. I inspiracji do działania.
Serdecznie zapraszamy na VI Konferencję Michaelową.
Beata Borkowska i Katarzyna Cieplińska
Fundacja Myśleć Sercem

Czytaj więcej...

f t g m