Copyright 2024 - Związek Szkół i Przedszkoli Waldorfskich w Polsce

Procedura nadawania nazwy "przedszkole waldorfskie"

 

1. Przedszkole nawiązuje kontakt ze Związkiem Szkół i Przedszkoli Waldorfskich w Polsce (ZSPWP) i Kołem Przedszkolnym. Rozpoczyna trwający do 3 lat okres przygotowawczy do otrzymania nazwy. Jeśli placówka pracuje od minimum 2 lat i spełnia poniższe wymogi może otrzymać nazwę w krótszym czasie niż 3 lata.

2. Przedszkole musi spełniać następujące wymogi:

 • placówka spełnia wymogi formalne zgodne z polskimi przepisami
 • placówka ma stabilną sytuację finansową, prawną i kadrową, odpowiedzialnie zatrudnia nauczycieli
 • przedszkole nawiązuje współpracę z mentorem lub mentorami wybranymi przez Koło Przedszkolne ZSPWP
 • praca przedszkola w sposób widoczny jest zgodna z zasadami pedagogiki waldorfskiej i antropozofii, jak opisano w wytycznych Iaswece (Podstawowe założenia waldorfskiej pedagogiki przedszkolnej)
 • statut zawiera zapis, że przedszkole jest zorientowane na pedagogikę waldorfską opierającą się na antropozofii
 • przedszkole dba o jakość pracy i wizerunek pedagogiki waldorfskiej
 • przedszkole powinno dążyć do bycia niezależnym od prywatnych interesów – preferowana forma to organizacja non-profit
 • przedszkole realizuje zasadę kolegialności, wspólnego podejmowania decyzji i delegowania zadań oraz współpracy nauczycieli i rodziców
 • przedszkole współpracuje z innymi przedszkolami waldorfskimi
 • nauczyciele powinni mieć ukończone lub być w trakcie zdobywania wykształcenia waldorfskiego
 • nauczyciele stale pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności poprzez pracę indywidualną i kolegialną, biorą udział w szkoleniach, konferencjach krajowych i zagranicznych

3. Przedszkole składa opis pracy, kopię statutu, dokumenty potwierdzające legalny status placówki. Po konsultacji z mentorem/mentorami, Koło Przedszkolne wnioskuje o nadanie nazwy „waldorfska” lub, gdy kryteria nie zostały spełnione, o przedłużenie okresu przygotowawczego lub odmowę nadania nazwy. Zarząd ZSPWP nadaje nazwę  w oparciu o wniosek Koła przesyła.

 1. Otrzymanie nazwy "waldorfskie" zobowiązuje placówkę do wstąpienia do ZSPWP.

Warszawa, marzec 2015 r.

Procedura nadawania nazwy "przedszkole waldorfskie" pdf

f t g m