Copyright 2024 - Związek Szkół i Przedszkoli Waldorfskich w Polsce

Akademia Letnia Kraków VIII 2015 - podsumowanie

W tym roku odbyła się już IV Akademia Letnia. Wzięło w niej udział ponad 40 osób, reprezentujących szkoły waldorfskie z różnych miast w Polsce. Wśród uczestników znaleźli się nauczyciele ze wszystkich poziomów nauczania. Każdego ranka mogliśmy liczyć na wspaniałe rozśpiewanie z pochodzącym z Syrii kompozytorem- panem Wassimem Ibrahimem, współpracującym ze szkołą im. Janusza Korczaka w Krakowie.

Następnie siadaliśmy we wspólnym gronie słuchając ciekawych wykładów pana Adama Winiarczyka i raz pani Marii Świerczek.Skupialiśmy się na planie wertykalnym lekcji od pierwszej klasy szkoły podstawowej do klasy dziewiątej (III klasa gimnazjum). W programie znalazły się także praktyczne zajęcia warsztatowe. I tak do wyboru mieliśmy: warsztaty ze śpiewu (Wassim Ibrahim), rysunku na tablicy (Anna Wojnarska), czy kształtowania mowy (Weronika Madej).

Sesje konwersatoryjne obejmowały natomiast dydaktykę nauczania w poszczególnych klasach, gdzie w mniejszych grupach dowiadywaliśmy się od doświadczonych nauczycieli, jak dobrze przygotować się do pracy na danym poziomie nauczania. Dzieliliśmy się wiadomościami, materiałami oraz oczywiście dobrze bawiliśmy, tańcząc, śpiewając, poznając zabawy paluszkowe czy teksty piosenek. Grupa gimnazjalna zajmowała się planem nauczania i zagadnieniami wychowawczymi. Poza walorem szkoleniowym Akademia Letnia była i jest- okazją do spotkania całej społeczności nauczycieli waldorfskich w Polsce. Istotny jest tu także czas, który możemy spędzić razem także wieczorami, aby w luźnej atmosferze omówić interesujące nas tematy. Owocuje to ożywioną wymianą doświadczeń poszczególnych szkół, a także nowymi inicjatywami na poziomie ogólnopolskim. W trakcie wielu dyskusji pojawiały się tematy ważne dla całego ruchu waldorfskiego. Zrodziła się także potrzeba, aby w następnych latach- utworzyć grupę językową, a także świetlicową oraz poruszyć wątek przedszkolny (przejście z przedszkola do szkoły). Na pewno będziemy chcieli wrócić do warsztatów z rysowania form czy malowania. Kolejna Akademia za rok, bogatsi o nowe doświadczenia spotkamy się po raz piąty, aby wspólnie budować alternatywne metody wychowania w atmosferze głębokiego szacunku dla rozwijającego się człowieka. Do zobaczenia za rok!

autor: Magdalena Olszowiec

f t g m