Copyright 2024 - Związek Szkół i Przedszkoli Waldorfskich w Polsce

Podyplomowe Studia Edukacji Niezależnej

Już od czerwca trwają zapisy na Podyplomowe Studia Pedagogiki Waldorfskiej. Poniżej znajdziecie krótki opis studiów oraz link do strony Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie można się zapisać. Serdecznie zapraszamy :)

Podyplomowe Studia Edukacji Niezależnej powstały na Uniwersytecie Warszawskim w 1992 roku jako odpowiedź na zainteresowanie nurtem pedagogiki Rudolfa Steinera, znanym obecnie na całym świecie.

Podyplomowe Studia Edukacji Niezależnej są atrakcyjną ofertą dla osób

zainteresowanych problematyką w szczególności dla nauczycieli przedszkoli i szkół waldorfskich. Placówki waldorfskie cieszą się w Polsce szerokim uznaniem ze względu na unikalną metodykę pracy i zindywidualizowane podejście do dziecka. Celem studiów jest wypracowanie umiejętności i twórczego potencjału, który z powodzeniem można będzie wykorzystać zarówno w placówkach waldorfskich, jak i w innych (w tym państwowych i prywatnych).

Kandydaci

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się wszyscy absolwenci studiów wyższych (pierwszego i drugiego stopnia) zainteresowani edukacją niezależną, pedagogiką waldorfską, poszukujący inspiracji i pomysłów do pracy z dziećmi oraz twórczego podejścia do nauczania i wychowania.

Opis studiów

Program studiów

Program studiów obejmuje 596 godzin (w tym 476 godzin teorii i warsztatów oraz 120

godzin praktyk, łącznie 120 punktów ECTS) i podzielony jest na 6 modułów

tematycznych:

1. Stosowane nauki społeczne wobec jednostki (wiodące przedmioty:

Interdyscyplinarne podejście do człowieka; Psychofizyczne aspekty rozwoju

człowieka; Rodzina jako środowisko socjalizacyjne; Antropologia w służbie

pedagogiki)

2. Psychospołeczne aspekty pracy z dzieckiem (wiodące przedmioty: Edukacja wspierana pracą nad rozwojem sensorycznym; Analiza procesów rządzących rozwojem dziecka)

3. Metodyka i dydaktyka ogólna (wiodące przedmioty: Przygotowanie do samodzielnej pracy metodycznej; Seminarium dyplomowe)

4. Metodyka i dydaktyka szczegółowa (wiodące przedmioty: Szkoła i kształcenie w pedagogice waldorfskiej; Metodyka szczegółowa pracy w przedszkolu waldorfskim; Metodyka szczegółowa pracy w szkole waldorfskiej)

5. Zajęcia warsztatowe (wiodące przedmioty: Modelowanie w glinie; Sztuka słowa; Eurytmia)

6. Praktyki w placówkach waldorfskich

Wykładowcy

Wśród wykładowców są pracownicy Uniwersytetu: prof. dr hab. Anna Kwak; prof. dr hab. Elżbieta Zakrzewska – Manterys; dr hab. Wojciech Pawlik, prof.UW; dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak; dr hab. Mariola Bieńko oraz specjaliści i praktycy (polscy i zagraniczni) pedagogiki waldorfskiej m.in. B. Goldmann, Ch. Johansenn, P. Lutzker, Claus-Peter Roh, M. Zech, B. Borkowska, K. Cieplińska, L. Michałowicz; A. Winiarczyk.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny – zjazdy (raz w miesiącu) piątek – niedziela oraz zjazd letni w Cieszynie 10 dni (początek lipca) na zakończenie każdego roku akademickiego

Zaliczenia

Zaliczenie przedmiotów odbywa się na podstawie indywidualnego i/lub grupowego wykonania zadań, prac, prezentacji i projektów oraz aktywnego udziału w zajęciach (dyskusji, pracy w grupach).

Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest

zaliczenie wszystkich przedmiotów w ramach modułów, przy minimum 80%

obecności i w konsekwencji uzyskanie 120 punktów ECTS oraz obrona pracy

dyplomowej.

Absolwenci

Absolwent studiów posiada wiedzę oraz praktyczne umiejętności dzięki czemu staje się kompetentnym dydaktykiem w zakresie pracy przedszkola/szkoły waldorfskiej lub innych placówek szeroko rozumianej edukacji niezależnej.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Podanie, życiorys, dyplom ukończenia studiów wyższych, 2 zdjęcia.

Opis rekrutacji

Analiza dokumentów zgłoszeniowych. W przypadku dużej liczby zgłoszeń

pierwszeństwo mają nauczyciele pracujący w placówkach waldorfskich

Czesne

6 600 PLN

 

Link do opisu studiów

f t g m