Copyright 2024 - Związek Szkół i Przedszkoli Waldorfskich w Polsce

155 rocznia urodzin R. Steinera

27 lutego obchodziliśmy 155 rocznicę urodzin Rudolfa Steinera  (27.02.1861 - 30.03.1925 ), który był  twórcą pedagogiki waldorfskiej  filozofem, pedagogiem,  działaczem społeczny. Swoją myśl filozoficzną obejmującą radykalnie nowe spojrzenie na człowieka, jego rozwój, możliwości poznawcze, współczesną kulturę, naukę, życie społeczne, a także na genezę i ewolucję całego kosmosu, nazwał Rudolf Steiner ‘antropozofią’, co w dosłownym przekładzie oznacza ‘mądrość człowieka’ (z jęz. greckiego ‘anthropos’ = człowiek; ‘sophia’ = ‘mądrość’). Chodzi tu jednak o taką mądrość, która jest zarazem świadomością własnego człowieczeństwa, to znaczy, czuje się odpowiedzialna za los innych ludzi, gotowa do konkretnych inicjatyw i działań w praktycznym życiu.

Czytaj więcej...

f t g m