Copyright 2024 - Związek Szkół i Przedszkoli Waldorfskich w Polsce

Antropozofia

Twórcą pedagogiki waldorfskiej jest Rudolf Steiner (1861-1925), austriacki filozof, pedagog,  działacz społeczny. Swoją myśl filozoficzną obejmującą radykalnie nowe spojrzenie na człowieka, jego rozwój, możliwości poznawcze, współczesną kulturę, naukę, życie społeczne, a także na genezę i ewolucję całego kosmosu, nazwał Rudolf Steiner ‘antropozofią’, co w dosłownym przekładzie oznacza ‘mądrość człowieka’ (z jęz. greckiego ‘anthropos’ = człowiek; ‘sophia’ = ‘mądrość’). Chodzi tu jednak o taką mądrość, która jest zarazem świadomością własnego człowieczeństwa, to znaczy, czuje się odpowiedzialna za los innych ludzi, gotowa do konkretnych inicjatyw i działań w praktycznym życiu.
W wieku dwudziestym, zwłaszcza w krajach europejskich i w USA, impulsy reformatorskie antropozofii przyniosły znaczące i trwałe owoce, widoczne obecnie w najrozmaitszych dziedzinach życia, takich jak: pedagogika (waldorfska), medycyna (holistyczna), rolnictwo (biodynamiczne), ekonomia, sztuka, architektura. Na całym świecie funkcjonują szkoły i przedszkola  waldorfskie, ośrodki pedagogiki leczniczej (m. in. typu ‘Camphill’), antropozoficzne akademie, kliniki medyczne, instytuty badawcze, terapeutica, instytuty farmaceutyczne produkujące leki homeopatyczne (firmy: ‘Weleda’ i ‘Wala’), oficyny wydawnicze, antropozoficzne banki, przedsiębiorstwa produkcyjne i wreszcie sieci sklepów detalicznych sprzedających biodynamiczne produkty żywnościowe oznaczone jakością ‘Demeter’. Impulsy płynące pierwotnie z antropozofii (mimo że ich źródła nie są ogółowi znane), stały się obecnie w krajach takich jak: Niemcy, Szwajcaria, Austria, Holandia, kraje skandynawskie czy USA dostrzegalnymi składnikami życia społecznego. Dokonał się tu proces całkowitej integracji społecznej i kulturowej.

f t g m