Copyright 2024 - Związek Szkół i Przedszkoli Waldorfskich w Polsce

Muzyka

Muzyka przemawia do człowieka sprawiając, że przeżywa on ją w swojej duszy. I tak jak w mowie, tak też w muzyce rozróżniamy sferę związaną ze zrozumieniem (poznanie), która wyraża się w teorii muzyki, sferę odczuć, która dochodzi do głosu w melodii, harmonii, natężeniu dźwięków (dynamice), barwie dźwięków (kolorystyce), oraz sferę bezpośrednio związaną z ruchem, którą spotykamy w rytmie. Wszystkie trzy sfery odzwierciedlają we właściwy sobie sposób życie duszy człowieka przejawiające się w poznaniu, odczuwaniu i woli.

            Dzięki temu odzwierciedleniu – szczególnie tam, gdzie muzyka jest doświadczana jako coś obiektywnego (np.: w grze na instrumentach) – staje się ona znakomitym środkiem działającym kształtująco.

            Bardzo ważne, aby muzyki nie oddzielać od życia, lecz , aby pozwolić uczniom przeżywać ją jako coś odwiecznie ludzkiego. Oznacza to, że kontakt z muzyką powinni mieć uczniowie nie tylko na lekcjach muzyki, ale i w ciągu dnia.

            Nauczanie muzyki powinno być zharmonizowane z rozwojem dziecka. Należy również dostarczać dzieciom radości płynącej z obcowania z muzyką oraz wzbudzać zainteresowanie tą sztuką tak bliską duszy dziecka.

f t g m