Copyright 2024 - Związek Szkół i Przedszkoli Waldorfskich w Polsce

Zajęcia warsztatowe

Zajęcia warsztatowe ze względu na swój praktyczny charakter, na możliwość bezpośredniego oddziaływania na sferę woli człowieka oraz na szczególny rodzaj związku pomiędzy pracą rąk a myśleniem zajmuje w szkole waldorfskiej bardzo ważne miejsce. Praca nad wyrabianiem sprawności rękodzielniczej u uczniów ma na celu nie tylko nabywanie przez nich praktycznych umiejętności, ale także oddziaływanie na obszar ich myślenia, „gdyż sprawność palców staje się w dużej mierze nauczycielem elastyczności naszego myślenia” (R. Steiner) .Poprzez tego typu pracę wspiera się pośrednio proces uczenia się kognitywnego.

Droga do praktycznego rękodzielnictwa wiedzie przez zabawę. Zanim bowiem uczniowie rozpoczną właściwe zajęcia w szkolnym warsztacie już wcześniej mają możliwość zapoznania się z różnorodnymi pracami wymagającymi sprawnych rąk i różnych narzędzi. Na przykład w klasie III podczas cyklu poświęconego starym zawodom i wytwarzanym produktom uczniowie poznają i doświadczają wielu konkretnych prac i czynności zawodowych. Podobnie jest w trakcie cykli lekcyjnych poświęconych uprawie ziemi i budowie domu. Działa wtedy nie tylko chęć naśladowania ale rodzi się potrzeba twórcza. Dzieci poznając etapy budowy domu mogą sami zrobić cegłę – oczywiście pod opieką i z pomocą nauczyciela lub fachowca. Również trwające od I klasy prace ręczne są ważnym etapem przygotowawczym.

            Zajęcia warsztatowe rozpoczynają się w dwunastym roku życia w chwili, kiedy szkielet dziecka coraz bardziej „dopasowuje się” do świata zewnętrznego a kości nadgarstków kończą się formować. W tym też okresie pojawiać się zaczyna pierwsze głębsze rozumienie związków przyczynowych. Uczniowie są już też na tym etapie rozwoju, że mogą swoje myślenie i wyobrażanie coraz bardziej przekształcać w proces twórczy przy pomocy rąk i obrabianego materiału.

            Początek zajęć warsztatowych przypada właściwie na klasę VI, mogą jednak rozpocząć się już w klasie V przyjmując nieco lżejszą i prostszą formę. W lekcjach biorą udział zarówno chłopcy jak i dziewczęta. Zajęcia odbywają się w wymiarze 2 godzin lekcyjnych tygodniowo, najczęściej raz w tygodniu.

f t g m