Copyright 2024 - Związek Szkół i Przedszkoli Waldorfskich w Polsce

Ogrodnictwo

            W VI klasie młodzież zapoznawana jest praktycznie z ogrodnictwem. Ogród jest uporządkowanym światem, w którym każda roślina ma swoje miejsce, gdzie wszystko jest ze sobą powiązane. Praca w ogrodzie daje uczniom możliwość dojścia do zrozumienia i doświadczenia w praktyce związków jakie panują w naturze. Uczniowie bardzo wyraźnie mogą zaobserwować i przeżyć jak każda czynność przynosi określone skutki: siew, kiełkowanie, wzrost, żniwo układają się w łańcuchu przyczyn i skutków. Rodzące się właśnie w tym wieku myślenie kategoriami przyczynowości jest w stanie związki te prawidłowo uchwycić. Ogrodnictwo staje się praktyczną ekologią. Zakres prac związanych z uprawą ogrodu zależy każdorazowo od możliwości jakimi dysponuje dana szkoła.

f t g m